ייפוי כח מתמשך

תוכן עניינים
עו״ד איתי שאנס ייפוי כח מתמשך
24/10/2023

שיתוף:

מה זה ייפוי כח מתמשך?

למרבה הצער, מידי שנה לא מעט בני אדם בישראל מאבדים את צלילותם. חלקם בשל גילם, בריאותם, תאונה או סיבות אחרות. רובנו מעדיפים שלא לחשוב על סיטואציות של בעיות בריאותיות, נפשיות ופיזיות, של הורינו, אהובינו או שלנו. יחד עם זאת, אין ספק שלמרות החשש והרתיעה, כדאי מאוד להתכונן גם לאפשרויות פחות נעימות שעשויות להגיע.

ייפוי כח מתמשך הוא כלי שמאפשר לנו כבר היום, בעודנו בריאים וצלולים, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייננו בעתיד במקרה וחלילה לא נוכל לעשות זאת בעצמנו.

באמצעות ייפוי הכח המתמשך מייפה הכוח יכול אדם לקבוע מי ינהל וכיצד יטופלו ענייניו הפיזיים, האישיים, הנפשיים והחברתיים כמו צרכיו במהלך היום יום, היכן יגור, החלטות מגוונות שקשורות לבריאותו, ענייניו הכספיים והרכושיים של האדם ועוד. ניתן גם לקבוע את סמכויותיו של מיופה הכוח לענייני בריאות בלבד.

מי יכול לתת ייפוי מתמשך?

כל אדם בגיר (מעל גיל 18), צלול, אשר מבין את משמעות נתינת ייפוי הכח המתמשך ואת השלכותיו ותוצאותיו – עליהן נעמוד בהמשך מאמר זה.

באילו עניינים ניתן לתת ייפוי כח מתמשך?

זו בדיוק הייחודיות של ייפוי כח מתמשך – הוא מאפשר למי שעורך את ייפוי הכח ("הממנה") שיקול דעת רחב לקבוע מי, מה, מתי ואיך יופעל ויפוג ייפוי הכח המתמשך, במגוון נושאים וכמעט ללא מגבלה על פי רצונו של הממנה. כך למשל:

  • בעניינים אישיים: עניינים הנוגעים לרווחתו האישית של הממנה, לצרכיו היום–יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים שלו ואפילו, להבדיל, של בעלי החיים שלו.
  • בענייני רכושיים: למשל כיצד ינוהלו חשבונות הבנק שלו, נכסי נדל"ן במידה וישנם, מתנות, הלוואות, תרומות, הוצאות מחיה ועוד.
  • בעניינים בריאותיים: למשל האם לעבור הליך רפואי מסוים או טיפול אלטרנטיבי במקום ועוד.

באילו עניינים אי אפשר לייפות כוחו של אדם?

כל פעולה שלפי מהותה או לפי דין יש לבצעה באופן אישי – אלו פעולות שלא ניתן למנות לגביהן מיופה כח. לדוגמא: המרת דת, קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהממונה הוסמך לבצע בעצמו עבור אדם אחר או החלטות שנוגעות לאחרים מתוקף היות הממנה הורה או אפוטרופוס, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ, השתתפות בבחירות, עריכת צוואה, ועוד.

האם אפשר למנות יותר מאדם אחד להיות מיופה כח?

כן. ניתן למנות יותר מאדם אחד להיות מיופה כח ואפילו ניתן לקבוע האם הם צריכים לקבל החלטה, או סוג מסוים של החלטות, ביחד או לחוד, כמו גם הוראות שונות במצב שאחד ממיופי הכח לא מעוניין או לא יכול להמשיך יותר בתפקידו. יחד עם זאת כדאי לחשוב היטב על האפשרויות העומדות לרשותכם וזאת על מנת לא לסבך את מנגנון קבלת ההחלטות בעת הצורך שכן ממילא אם הגיעה העת להפעיל את ייפוי הכח המתמשך ולעשות בו שימוש מדובר במצב חדש ולא פשוט עבור מייפה הכח ובני משפחתו.

האם יש תוקף לייפוי הכח המתמשך?

בהחלט כן. בהתקיים אחד התנאים המפורטים בסעיף 32כב. לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק") יפקע תוקפו של ייפוי הכח המתמשך. לממנה קיים חופש די גדול בעיצוב תנאיו של ייפוי הכח המתמשך, ומלבד התנאים המובנים בחוק לפקיעת תוקף ייפוי הכח (למשל פטירת הממנה או מיופה הכח) – לממנה יש אפשרות לקבוע בעצמו באילו תנאים ומצבים יפקע ייפוי הכח (למשל בהגיעו לגיל מסוים; אם מיופה הכח יעשה או ימנע מעשיית דברים מסוימים ועוד).

איך עורכים ייפוי כח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך נערך באמצעות עורך דין שהוסמך לעניין (לרשימה מלאה של עורכי הדין המורשים לחץ כאן).

תהליך עריכת ייפוי הכח המתמשך מתחיל בפגישה בין עורך הדין לבין מי שברצונו לערוך את ייפוי הכח. בפגישה זו עורך הדין מקשיב לרצונות ולצרכים שלכם ומסביר לכם את האפשרויות השונות שקיימות לכם לפי החוק, וחושב ביחד אתכם על הפתרונות הטובים ביותר שיתאימו לרצונות ולצרכים שלכם. בהמשך מתקיימות פגישה או 2 נוספות (בדרך כלל) בהן יהיה נוכח גם הממונה  (או הממונים, אם יש כמה) שברצונכם להעניק להם סמכויות שונות בייפוי הכח.

במהלך כל התהליך עורך הדין ידאג לוודא שהפתרונות המוצעים מובנים לכולם ומקובלים עליהם. לא אחת קורה שכאשר מדברים ביחידות עם הממנה, שלא לעיניי מיופה הכוח הפוטנציאלי (הממונה) – צפים חששות שונים כמו השתלטות על רכוש, נטילת העצמאות של הממונה חלילה וכו'. אל חשש, עורך דין קשוב ומנוסה ידאג לנווט את הסיטואציה ברגישות ובחכמה על מנת שהרצון שלכם הוא שיקבל את הביטוי הבלעדי בייפוי הכח המתמשך.

לאחר שמפת הרצונות והצרכים ברורה לעורך הדין, לממנה ולממונים, עורך הדין ישלח לכם את מסמכי ייפוי הכח המתמשך, יתקן וידייק במידת הצורך, ולאחר מכן תתקיים פגישת חתימה על מסמכי ייפוי הכח המתמשך.

לאחר החתימה, המסמך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי. לאחר הפקדת מסמך ייפוי כוח מתמשך, יוכל הממנה לצפות במסמך שהופקד אצל האפוטרופוס הכללי על ידי כניסה לאזור האישי שלו באתר ההזדהות הממשלתית, הן לפני הפעלת ייפוי הכוח המתמשך והן לאחר כניסתו לתוקף.

לאחר כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך יוכל גם מיופה הכוח לצפות במסמך באזור האישי שלו (ובתנאים מסוימים אפילו לערוך שינויים בו, בהתאם לעדכון מחודש ספטמבר 2023).

האם אפשר לבטל ייפוי כח מתמשך?

כן. ניתן להודיע לממונה על ביטול ייפוי הכח המתמשך רק חשוב שההודעה תיעשה בכתב יחד עם עותק לאפוטרופוס הכללי. אגב, הממנה יכול "לכבול את ידיו" מראש ולקבוע במסגרת ייפוי הכח המתמשך שייפוי הכח יהיה בתוקף גם אם הממנה יודיע על בטלותו במצב שהממנה לא יהיה כשיר. ראו סעיף 32כג לחוק.

מה עושים אם אין ייפוי כח מתמשך בעת הצורך?

במצב כזה ככל הנראה שלא תהיה ברירה ותידרש פתיחת הליך של מינוי אפוטרופוס בפני בית המשפט המוסמך. מעבר לכך מדובר בהליך יקר ובירוקרטי המטיל על קרובי המשפחה מחויבויות לתת דין וחשבון תקופתי למשך חייו של החסוי שמונה לא אפוטרופוס, הרי שגם מינוי אפוטרופוס לאדם הוא צעד בעל השלכות מרחיקות לכת לאין שיעור ביחס לעצמאותו של החסוי.

לסיכום

מומלץ להיערך מראש, בעודכם צלולים ורגועים – הן עבורכם והן עבור האהובים שלכם, ולפנות לייעוץ משפטי מסודר על מנת שתוכלו לערוך את ייפוי הכח המתמשך בנחת ולקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורכם ועבור האהובים שלכם. צרו קשר עוד היום או השאירו פרטים לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

קישורים חשובים בנושא ייפוי כח מתמשך

לאיתור עו"ד מוסמך בעריכת ייפוי כוח מתמשך – לחצו כאן
למידע כללי בנושא ייפוי כוח מתמשך – לחצו כאן
לכניסה לאתר הכשרות המשפטית – לחצו כאן
להרשמה למערכת הזדהות ממשלתית – לחצו כאן
להפקדה של ייפוי כוח מתמשך – לחצו כאן

המלצות
עוד מתוך ניהול הון משפחתי
לכו על בטוח
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים
WhatsApp
היי, אני זמין לרשותך גם בווטסאפ
דילוג לתוכן